Αρχική > Διεθνές Εμπορικό Σήμα

Διεθνες εμπορικό σήμα

Σε περίπτωση που θέλετε να διευρύνετε τα εδαφικά όρια της εμπορικής σας δραστηριότητας σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε μπορείτε να αιτηθείτε την προστασία του σήματός σας σε διεθνές επίπεδο για τις χώρες που σας αφορούν. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο της Μαδρίτης δίνεται η δυνατότητα κατοχύρωσης ενός διεθνούς σήματος καταθέτοντας μία και μόνο αίτηση, στο Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO - ΠΟΔΙ) στη Γενεύη.

Ένα διεθνές εμπορικό σήμα μπορεί να κατοχυρωθεί σε κάποιες ή σε όλες τις χώρες που έχουν επικυρώσει το ανωτέρω Πρωτόκολλο, μεταξύ των οποίων ΗΠΑ, Ιαπωνία, Αυστραλία, Κίνα, Ρωσία. Επίσης είναι πλέον δυνατή η κατάθεση διεθνούς αίτησης, η οποία βασίζεται σε κοινοτικό σήμα ή στην οποία ζητείται επέκταση της προστασίας στην ΕΕ.

Με την κατάθεση αίτησης κατοχύρωσης ενός διεθνούς σήματος σε μία ή περισσότερες χώρες δε δημιουργείται ένα «παγκόσμιο» σήμα, αλλά ένα σύνολο εθνικών σημάτων (WO), τα οποία κρίνονται στην εκάστοτε χώρα προορισμού με βάση την εθνική της νομοθεσία.

Δείτε εδώ αναλυτικά την διαδικασία κατοχύρωσης >