Αρχική > Εμπορική Eπωνυμία

Εμπορική επωνυμία

Εμπορική επωνυμία είναι το όνομα µε το οποίο εμφανίζεται (σφραγίζει, υπογράφει, κλπ) ο έμπορος στις συναλλαγές του. Η επωνυμία εξατομικεύει τον έμπορο σε σχέση με ορισμένη επιχείρηση. Κάθε έμπορος είναι υποχρεωμένος να έχει εμπορική επωνυμία. Η εμπορική επωνυμία είναι ιδιαίτερο διακριτικό γνώρισμα κάθε επιχειρηματία, ενώ διαχωρίζεται σαφώς από το εμπορικό σήμα και το όνομα ιστοτόπου (domain name). Η εμπορική επωνυμία θα πρέπει να διαθέτει διακριτική δύναμη. Το δικαίωμα στην εμπορική επωνυμία αποκτάται απλώς και μόνο με την χρήση της εμπορικής επωνυμίας (αποδείξεις, τιμολόγια, διαφημιστικά φυλλάδια κλπ)  και διαρκεί απεριόριστα μέχρι την λήξη της επιχείρησης ή τον θάνατο του δικαιούχου. Η εμπορική επωνυμία μιας επιχείρησης δημοσιεύεται στο μητρώο του αρμόδιου Επιμελητήριου, η πράξη, όμως, αυτή έχει περισσότερο δηλωτική σημασία (στα τοπικά πλαίσια του οικείου νομού κυρίως) και δεν επέχει θέση επίσημης κατοχύρωσης.

Σχηματισμός της εμπορικής επωνυμίας :