Αρχική > Εθνικό Εμπορικό Σήμα

Εθνικό εμπορικό σήμα

Εάν η επιχείρησή σας δραστηριοποιείται μόνο στην εγχώρια αγορά, η κατοχύρωση ενός εμπορικού σήματος σε εθνικό επίπεδο σας καλύπτει απόλυτα. Αργότερα, φυσικά, μπορείτε να επεκτείνετε τα όρια της προστασίας του εμπορικού σας σήματος κατοχυρώνοντας το και σε κοινοτικό επίπεδο, στην περίπτωση που θέλετε να διευρύνετε τις εξαγωγές των προϊόντων ή υπηρεσιών σας και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι πιο πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις εξασφαλίζουν ταχύτερη και οικονομικότερη διαδικασία για την κατοχύρωση εθνικού σήματος, με μείωση της γραφειοκρατίας και καθιέρωση σύντομων προθεσμιών για την έκδοση σχετικής απόφασης .

Δείτε εδώ αναλυτικά την διαδικασία κατοχύρωσης >