Αρχική > Ευρωπαϊκό Εμπορικό Σήμα

Ευρωπαϊκό Εμπορικό Σήμα

Απαραίτητη κρίνεται η κατοχύρωση του κοινοτικού σήματος μιας επιχείρησης, προκειμένου αυτή να διευρύνει την εμπορική της δραστηριότητα στα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πολλά είναι τα παραδείγματα ελληνικών προϊόντων(π.χ. φέτα, γιαούρτι, ελαιόλαδο κ.α.) που έχουν ακολουθήσει την διαδικασία κατοχύρωσης κοινοτικού σήματος, δεδομένου του όγκου των εξαγωγών τους σε όλη την Ευρώπη.

Το κατοχυρωμένο κοινοτικό σήμα δίνει στον δικαιούχο του το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης αυτού και έτσι αποτρέπει κάθε παράνομη χρήση του σήματος στις ευρωπαϊκές συναλλαγές από κακόπιστους τρίτους. Ακόμη δίνει στον δικαιούχο την δυνατότητα να αντιδράσει ενάντια στις παραπάνω ενέργειες, με την λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων που προβλέπονται στο πλαίσιο της Κοινοτικής Οδηγίας περί προστασίας του κοινοτικού σήματος. Η προστασία ενός νόμιμα κατοχυρωμένου κοινοτικού σήματος εκτείνεται αυτόματα σε όλη την Ευρώπη, δηλαδή στα (μέχρι σήμερα) 28 κράτη- μέλη.

Επίσημος πανευρωπαϊκός φορέας ο οποίος είναι αρμόδιος για την κατοχύρωση κοινοτικού σήματος είναι το Γραφείο Εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά (ΓΕΕΑ). Η διαδικασία κατοχύρωσης, η λειτουργία του και όλα τα δικαιώματα που πηγάζουν από το κοινοτικό σήμα, ρυθμίζονται από τον Κοινοτικό Κανονισμό και όχι από το εκάστοτε εθνικό δίκαιο.

Δείτε εδώ αναλυτικά την διαδικασία κατοχύρωσης >