Αρχική > Γιατί Κατοχύρωση Εμπορικού Σήματος ?

Γιατί κατοχύρωση εμπορικού σήματος ?

Ένας σύγχρονος επιχειρηματίας, που στοχεύει συνεχώς στην ανοδική πορεία της εταιρείας του, αντιλαμβάνεται πλήρως τον οικονομικό κίνδυνο που ελλοχεύει, σε περίπτωση που κάποιος ανταγωνιστής του χρησιμοποιήσει κακόβουλα το εμπορικό του σήμα, με σκοπό να εκμεταλλευτεί την φήμη και την πελατεία του. Η νομική κατοχύρωση του εμπορικού σήματος, προστατεύει την επιχείρησή σας από παρόμοιες κακόβουλες ενέργειες και σας δίνει το δικαίωμα να απαιτήσετε την άρση αυτής της κατάστασης, την νόμιμη αποζημίωση, ακόμα και την ποινική δίωξη του παραβάτη, αν το επιθυμείτε.

Επιπλέον το κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός περιουσιακού στοιχείου (αγοράζεται, πωλείται, παραχωρείται). Αντίθετα, σε περίπτωση π.χ. που θελήσετε να μεταβιβάσετε την επιχείρησή σας και δεν έχετε κατοχυρώσει το εμπορικό σας σήμα, η αξία της επιχείρησής σας κινδυνεύει να περιοριστεί, αποκλειστικά και μόνο, σε παλιά μεταχειρισμένα περιουσιακά στοιχεία (έπιπλα, μηχανήματα κ.α.). Στην περίπτωση, όμως, πώλησης μιας επιχείρησης με κατοχυρωμένο σήμα η αξία της πολλαπλασιάζεται αυτομάτως, από την φήμη που έχει δημιουργηθεί στην αγορά όλα τα χρόνια της εμπορικής της δραστηριότητας.

Ακόμη, η κατοχύρωση του εμπορικού σήματος αποτελεί και προστασία του κεφαλαίου κάθε αναπτυσσόμενης επιχείρησης που θέλει να διευρύνει την φήμη της στην αγορά επενδύοντας χρήματα σε διαφήμιση, λογότυπα, συσκευασίες, επιγραφές. Σκεφτείτε, για παράδειγμα, να έχετε σπαταλήσει μεγάλα χρηματικά ποσά σε διαφήμιση, συσκευασίες προϊόντων, κάρτες, ηλεκτρονικό εμπόριο(e-shop) και έπειτα από λίγο να εμφανιστεί κάποιος τρίτος και να κατοχυρώσει το εμπορικό σήμα που χρησιμοποιήσατε για όλα αυτά. Όλα τα χρήματα και η επένδυση του κεφαλαίου σας σε αυτό το σήμα, αυτομάτως, χάνονται και το χειρότερο, θα εξαναγκαστείτε να αλλάξετε και όνομα, αφού η άλλη επιχείρηση θα έχει πλέον το νόμιμο δικαίωμα να σας εξαναγκάσει προς τούτο.

Πρωταρχικής σημασίας, κρίνεται η κατοχύρωση του εμπορικού σήματος της επιχείρησής σας, ειδικά στην περίπτωση που υπάρχει και ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) με την ίδια επωνυμία. Η έκθεση του εμπορικού σας σήματος, σε αυτή την περίπτωση είναι πολύ πιο εκτεταμένη μέσω του διαδικτύου, και επ’ ουδενί δεν αρκεί για την προστασία του εμπορικού σήματος μόνο η κατοχύρωση ονόματος ιστοτόπου (domain name).

Ακόμη σε περίπτωση που κατοχυρώσετε το εμπορικό σας σήμα, μπορείτε να χρησιμοποιείτε πλέον νόμιμα και το διακριτικό ®, γνωστό και ως «registered trademark»το οποίο είναι πολύ διαδεδομένο και προσδίδει κύρος στο όνομα της επιχείρησή σας, καθώς διακρίνει πλήρως το σήμα, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας από άλλα ανταγωνιστικά. Επομένως η κατοχύρωση του εμπορικού σας σήματος κρίνεται απαραίτητη για τους εξής λόγους :

  1. Η εμπορική σας επιχείρηση δικαιούται να χρησιμοποιεί το σήμα αλλά και να εμποδίζει τρίτους (ανταγωνιστές και μη) από τη χρήση του ίδιου ή και παρόμοιου σήματος.
  2. Αποκτάτε ένα ισχυρό μέσο αναγνωρισιμότητας, διατηρώντας και διευρύνοντας το πελατολόγιό σας και προσδίδετε αξία και κύρος στην επιχείρησή σας.
  3. Δικαιούστε να το μεταβιβάσετε/πωλήσετε, με χρηματικό τίμημα , ανάλογο κάθε φορά της φήμης και του πελατολογίου σας.
  4. Δικαιούστε να παραχωρείτε, με ανάλογη αμοιβή, άδειες κατάθεσης ή χρήσης του εμπορικού σας σήματος σε τρίτους.
  5. Ως δικαιούχος του εμπορικού σήματος, έχετε κάθε νόμιμο δικαίωμα αποκλειστικής και εμπορικής εκμετάλλευσής του.
  6. Η κατοχύρωση ενός εμπορικού σήματος, σας προσδίδει επιπλέον κύρος στην αγορά, καθώς μπορείτε να χρησιμοποιείτε νόμιμα πλέον και το διακριτικό ®, γνωστό και ως "registered trademark".