Αρχική > Κλάσεις Σημάτων

Κλάσεις Σημάτων

1η - Χημικά προϊόντα

Η κλάση 1 περιλαμβάνει κυρίως τα χημικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται στην βιομηχανία, στην επιστήμη και την γεωργία, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που πηγαίνουν στην παραγωγή των προϊόντων που ανήκουν σε άλλες κατηγορίες.

Αυτή η κλάση περιλαμβάνει συγκεκριμένα:

Αυτή η κλάση δεν περιλαμβάνει συγκεκριμένα:

2η - Χρώματα

3η - Παρασκευάσματα καθαρισμού

4η - Έλαια

5η - Φαρμακευτικά

6η - Μέταλλα

7η - Μηχανήματα

8η - Εργαλεία χειρός

9η - Ηλεκτρικές συσκευές

10η - Ιατρικά όργανα

11η - Εγκαταστάσεις φωτισμού, θερμάνσεως

12η - Οχήματα

13η - Πυροβόλα όπλα

14η - Πολύτιμαμέταλλα και κράμμα

15η - Μουσικά όργανα

16η - Χάρτες

17η - Πλαστικά

18η - Δέρματα

19η - Μη μεταλλικά υλικά οικοδομών

20η - Έπιπλα

21η - Οικιακά σκεύη

22η - Σχοινιά

23η - Νήματα

24η - Υφάσματα

25η - Ενδύματα

26η - Δαντέλλες, κεντήματα

27η - Τάπητες

28η - Παιγνίδια

29η - Τρόφιμα

30η - Τρόφιμα

31η - Αγροτικά προϊόντα

32η - Ζύθος και μη αλκολούχα ποτά

33η - Αλκοούχα ποτά

Σημείωση: Σε συνέχεια του με αρ. πρωτ.: 3002537/2009 εγγράφου του ΓΧΚ , εφιστούμε την προσοχή στους δικαιούχους σημάτων αλκοολούχων ποτών ότι η έγκριση των εν λόγω σημάτων από την ΔΕΣ , δεν προδικάζει την έγκριση κυκλοφορίας των συγκεκριμένων αλκοολούχων ποτών , η οποία χορηγείται από το ΓΧΚ, σύμφωνα με την ειδική νομοθεσία που την διέπει.

34η - Καπνός ακατέργαστος ή κατειργασμένος

35η - Εμπορικές υπηρεσίες

36η - Οικονομικές υπηρεσίες

37η - Υπηρεσίες κατασκευής

38η - Τηλεπικοινωνίες

39η - Μεταφορές

40η - Επεξεργασία υλικών

41η - Υπηρεσίες επιμόρφωσης

42η - Τεχνολογικές και επιστημονικές υπηρεσίες

43η - Υπηρεσίες για εστίαση και ποτά

44η - Ιατρικές, κτηνιατρικές, αγροτικές, κηπουρικές και δασικές υπηρεσίες.

45η - Υπηρεσίες ασφαλείας