Αρχική > Ορισμός Εμπορικού Σήματος

Ορισμός εμπορικού σήματος

Το εμπορικό σήμα αποτελεί την ταυτότητα της επιχείρησης σας. Είναι αυτό που θα σας ξεχωρίσει και θα σας καθιερώσει στην αγορά, χωρίς να συγχέει ο καταναλωτής τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας με εκείνα των ανταγωνιστών σας.

Σήμα μπορεί να θεωρηθεί κάθε σημείο επιδεκτικό γραφικής παράστασης, ικανό να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας εταιρείας από εκείνα άλλων ανταγωνιστικών εταιρειών και μη. Εμπορικό σήμα μπορούν να αποτελέσουν ιδίως οι λέξεις, τα ονόματα φυσικών ή νομικών προσώπων, τα ψευδώνυμα, τα σχέδια, οι απεικονίσεις (έγχρωμες ή ασπρόμαυρες), τα γράμματα, οι αριθμοί, οι ήχοι, συμπεριλαμβανομένων των μουσικών φράσεων, το σχήμα του προϊόντος ή της συσκευασίας του.

Το εμπορικό σήμα -επωνυμία της επιχείρησής σας συνδέεται, μέσα στα χρόνια, με την φήμη , την ποιότητα και το κύρος των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρετε. Γίνεται έτσι, εκτός από στοιχείο κύρους και αναγνώρισης και σημαντικό περιουσιακό στοιχείο της επιχείρησής σας. Για αυτόν τον λόγο κρίνεται απαραίτητη η επίσημη κατοχύρωση του εμπορικού σήματος στο Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού. Σε αντίθετη περίπτωση είσαστε εκτεθειμένοι απέναντι σε οποιονδήποτε κακόβουλο τρίτο, που τυχόν θελήσει να κατοχυρώσει το σήμα σας και να εκμεταλλευτεί έτσι την φήμη και την πελατεία σας.

Επιπλέον, όπως θα σας συμβουλέψουν και οι εξειδικευμένοι νομικοί συνεργάτες της εταιρείας μας, το εμπορικό σας σήμα πρέπει να έχει διακριτική ισχύ, να μην μοιάζει ή αντιγράφει κάποιο ανταγωνιστικό σήμα, που αφορά τον ίδιο επιχειρηματικό τομέα, να είναι πρωτότυπο, να είναι ευκολομνημόνευτο και κυρίως να μην αποτελεί γενική περιγραφή του προϊόντος ή της υπηρεσίας. Για παράδειγμα περιγραφικές λέξεις όπως λ.χ. club, restaurant, hotel, café, bar κλπ δεν συνιστούν από μόνες τους εμπορικά σήματα, γιατί είναι κοινόχρηστες και περιγράφουν, επακριβώς, την δραστηριότητα της επιχείρησης. Θα πρέπει, λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση να προηγείται μία ή περισσότερες λέξεις, οι οποίες να έχουν διακριτική ισχύ(π.χ. επίθετο ή ονομασία, απεικόνιση κ.α.).